De Klantbeleving Monitor

De Klantbeleving Monitor geeft inzicht in de wijze waarop uw (potentiƫle) klanten het contact met uw bedrijf ervaren.

Speciaal voor Business-to-Business

Niet alleen de detailhandel ervaart deze dienst als waardevol. Ook Business-to-Business bedrijven willen graag inzicht in de wijze waarop accountmanagers, projectleiders of servicemedewerkers bijdragen aan de klantbeleving.

Hoe komen we achter de klantbeleving?

Om inzage te krijgen in de beleving van uw klanten, volgen we gezamenlijk een onderzoekstraject. Dit onderzoek kent een vaste opbouw. De inhoud is maatwerk. Ieder bedrijf is anders. Als het gaat om klantbeleving, heeft ieder bedrijf een eigen visie en strategie. Het aanpassen van de strategie op basis van de resultaten uit dit onderzoek resulteert in een sterke klantenbinding.
We krijgen inzage door op verschillende manieren te kijken naar de interactie tussen uw bedrijf en uw klant:

N

Van binnen naar buiten

De visie en strategie, als het gaat om klantbeleving, wordt uitvoerig besproken. Welke beleving wenst uw bedrijf uit te stralen? Deze beleving vertalen wij naar meetbare belevingsfactoren.

N

Van buiten naar binnen

Vaak start deze fase met het benaderen van uw telefonist(e)/receptionist(e). Dit is immers het eerste aanspreekpunt binnen uw organisatie. Mystery call’s, meeluisteren met gesprekken en mystery bezoeken maken deel uit van deze fase. Ook besteden we aandacht aan de klantcontacten van projectleiders, accountmanagers en servicemedewerkers.

N

Binnen bij uw klant

Uw klant kan het beste aangeven wat zijn/haar beleving is. We voeren daarom keukentafel gesprekken met uw klanten. Namens u of uw bedrijf gaan we op laagdrempelige wijze in gesprek. Naast een standaard methode, schenken we aandacht aan de door u gewenste aandachtsgebieden.

Wat is het resultaat?

Wat gaat er goed, wat kan er beter. In een 2-benen-op-de-grond rapportage beschrijven we de daadwerkelijke klantbeleving. We stellen vast of uw visie wordt uitgedragen en of uw klanten deze ook zo beleeft. Wij stellen suggesties of alternatieven voor om uw strategie te wijzigen en hiermee uw klanten sterker te binden. Naast een beschrijving van de resultaten, levert De Klantbeleving Monitor een eindwaardering. Dit is het vertrekpunt op uw weg naar een verdere professionalisering. Op reguliere basis kunt u controleren of uw aanpassingen leiden tot vooruitgang.

De Klantbeleving Monitor: Uw weg naar een nog sterkere klantenbinding!

Wijnen Business & Communicatie

Professioneel klantcontact als passie

Share This