Privacy statement

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wijnen Business & Communicatie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Wijnen Business & Communicatie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wijnen Business & Communicatie verstrekt.

Wijnen Business & Communicatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bankrekeningnummer

 

Waarom heeft Wijnen Business & Communicatie uw persoonsgegevens nodig?

Wijnen Business & Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Wijnen Business & Communicatie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit adviesdiensten, coaching & trainingen of onderzoeken.

 

Hoe lang bewaart Wijnen Business & Communicatie uw persoonsgegevens?

Wijnen Business & Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Wijnen Business & Communicatie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijnen Business & Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging insturen via ons contactformulier. Wijnen Business & Communicatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wijnen Business & Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Share This